2012. december 28., péntek

Miért van az ember szíve rejtve...

Egyszer történt, mikor még az emberek kívül hordták a szívüket, mint a legbecsesebb díszüket, hogy egy kisfiú ücsörgött a parányi tó partján. Kezeit teletömködte mindenféle kaviccsal, azután egyesével a hullámzó víztükörre vetette őket, egyre messzebb és messzebb. A kavicsok lágy csobbanással merültek el - újból és újból.
- Miért búsulsz? - A kisgyerek ijedten fordította figyelmét a mögé lopódzott alakra, de ijedelme rögvest alább hagyott, mikor a vén remete barázdált vonásaira ismert. Miért is félt volna tőle, hisz akárhányszor meglátogatta, a remete mindig kedvesen, minden földi jóval kínálta.

2012. december 7., péntek

Megkopott cserépedény

Egyszer volt egy jómódú család, ahol anya, apa, nagypapa, és 1 gyerek élt együtt egy fedél alatt. A családi étkezések mindig közösen, az asztalnál zajlottak.
Karácsonykor mindig szép terítő, friss virág, és drága étkészlet került az asztalra, úgy, ahogy illik. A nagypapa már öreg volt, reszketett a keze, sokat betegeskedett, ezért kilötyögtette az ételt a drága asztalterítőre. Rossz szemmel nézte ezt a menye, és ezért korholta az idős embert. Karácsonykor azonban megelégelte a dolgot, és nem engedte a családi asztalhoz ülni.

2012. november 22., csütörtök

Elszalasztott lehetőségek...

Az apa fáradtan tér haza a munkahelyéről, és leroskad a fotelbe. Hétéves kisfia jön oda hozzá, és megkérdezi:
- Mondd Apa, neked mennyi az órabéred?
Az apja haragra gerjed:
- Miért kérded?! Csak nem valami hülye játékot akarsz megvetetni velem? Azonnal mars a szobádba!
A kisfiú szemébe könnyek jelennek meg, de illedelmesen felmegy a szobába, és becsukja maga mögött az ajtót.

2012. november 16., péntek

A nagy dolgok álruhában érkeznek

Volt egy időszak az életemben, úgy húsz évvel ezelőtt, amikor taxisofőrként kerestem a kenyerem, New Yorkban. Igazi cowboy-élet volt, nem volt főnököm. És mint a szerencsejátékos, annyira élveztem, hogy minden egyes új utas más és más, előre megjósolhatatlan élményt tartogatott: pont, mint amikor kockát dobsz a játékteremben. Amire nem számítottam, hogy az autóm elkezdett amolyan gyóntatófülkeként is üzemelni. Éjszaka vezettem, nem láttam az utast, csak mentünk, mindig két idegen az éjszakában, és hallgattam, ahogy alkalmi útitársam az életéről mesél. Olyan bensőséges dolgokat osztottak meg velem, amelyekről fényes nappal, szemtől szemben biztosan nem beszéltek volna.

2012. november 9., péntek

Meg tudnád ezt tenni?

Egy ház renoválása során egy japán felnyitotta a háza falát.
A Japán házak falai fából készült, üreges falak. Ahogy bontott, felfedezte, hogy egy gyík van bent fogságban, mivel a fal szögelése közben annak idején egy szög átütötte az egyik lábát. Látja a japán ezt, sajnálja nagyon, és egyúttal kíváncsi is, hisz látja, hogy oda van szögelve, a ház pedig tíz éve épült!
Hogyan történt?

2012. október 31., szerda

Két választásod van!

Sándor olyan srác volt, aki tényleg meg tudott őrjíteni. Mindig jókedvű volt és mindig tudott valami pozitívat mondani. Ha valaki megkérdezte, hogy van, azt válaszolta:
"Ha jobban lennék, kettő lenne belőlem." Született optimista volt. Ha valamelyik ismerősének rossz napja volt, Sándor azt mondta neki, hogy a helyzet pozitív oldalát kell néznie. Annyira kíváncsivá tett a természete, hogy egy nap odamentem hozzá és azt mondtam:
Ezt egyszerűen nem értem. Nem gondolkozhatsz mindig pozitívan. Hogy csinálod ezt?

2012. október 17., szerda

A szeretet nem vásárolható meg

Egy kutyatenyésztő hirdetést adott fel és plakátokat rakott ki, mivel 9 kölyökkutyája született. Az érdeklődők csak úgy özönlöttek, mivel nagyon jó hátterű kutyák kölykeiről volt szó. Egyik nap jött egy kisfiú.
- Csókolom, bácsi! Van egy kis gyűjtött pénzem, mert már nagyon régóta szeretnék kutyát. Meg szabad néznem őket?
- Természetesen. Gyere velem hátra, most éppen a házukban vannak, de kihívom őket, -válaszolta a tenyésztő.

2012. szeptember 28., péntek

Miért kiabálunk amikor dühösek vagyunk?

Egy szent tanító a Gangesz partján készült a rituális fürdőjére, amikor a közelben egy család tagjait hallotta dühösen kiabálni egymással. Mosolyogva a tanítványaihoz fordult és megkérdezte:
- Miért kiabálnak az emberek, amikor dühösek?
A tanítványok elgondolkodtak, s az egyikük így szólt:
- Amikor elvesztjük az önuralmunkat, kiabálunk.
- De miért kell kiabálni, amikor az, akihez beszélsz ott áll melletted? Halkan is elmondhatnád neki azt, amit akarsz - mondta a tanító.

2012. szeptember 8., szombat

A megbocsátásról

(...Folytatása a Heti Lélekemelő hírlevélben megkezdett elmélkedésnek!)
A megbocsátásnak ezek a formái torzképek, egy alapvető keresztény erénynek - a valóságban sajnos nagyon gyakran előforduló - torz és kompromittáló utánzatai. "Kegyetlen kegyelem" az ilyenfajta megbocsátás, még ha jóindulatból fakad is, sosem építő, boldogító nagylelkűség, igen sokszor egyenest a kegyetlenségnek valamiféle perverz változata. A bűnöst nemhogy kiemelné a nyomorúságából, inkább még mélyebbre taszítja. Aki a megbocsátásnak csak efféle változataival találkozott, annak könnyen elmehet a kedve attól is, hogy megbocsásson, attól is, hogy mások bocsánatára számot tartson. Az ilyen ember szokta mondogatni: "Jobb egy tisztességes ellenség tucatnyi hazug jó barátnál."

2012. augusztus 24., péntek

Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet annak örök élete van!

Az örök életre vágyunk, amely teljes élet a Szentháromsággal. Úton vagyunk Isten Országa felé. Ezen az úton táplál és erősít bennünket az Élet Kenyere, amely Jézus teste.
A görög szó, eucharisztia, jelenti egyrészt az Oltáriszentséget, másrészt a Szentmisét, amelyben e szentség létrejön. A görög szó hálaadást jelent. Minden Szentmisében hálát adhatok életemért, a kapott kegyelemért, a megharcolt jó harcért. Hálát adhatok a táplálékért, amelyet kapok Jézustól.

2012. augusztus 16., csütörtök

„Bálványaik után mentek, saját elképzeléseik rabjaivá lettek, és konokul járták a maguk útját.”

Aki az isteni jóságot akarja választani, annak túl kell haladnia azt a jót, amely kevesebb, mint Isten jósága. Valamennyi elképzelésünkben, jó elhatározásunkban, áldozatunkban van jó, de ha ehhez a jóhoz ragaszkodunk, nem jutunk el a végső jóhoz, Istenhez. Akkor a magunk választotta jó bálvánnyá válik, foglyul ejt, s olyan útra visz, amely nem az Isten útja.

2012. augusztus 9., csütörtök

A felhő és dűne

Egy igencsak fiatal felhőcske először nyargalászott fenn a magasban, néhány igen nagyra dagadt és bizarr felhő társaságában.
Midőn a nagy Szahara sivatag fölött haladtak, társai, akik már tapasztaltabbak voltak, egyre biztatták:
 - Szaladj csak, szaladj! Ha megállsz, elvesztél.
A felhőcske azonban nagyon kíváncsi volt, mint a fiatalok általában, és lesiklott a vágtató bivalycsordához hasonló gomolygó felhők alá.
-  Mit művelsz? Hová mész? - vicsorgott vissza rá a szél.

2012. július 18., szerda

Megesett rajtuk a szíve Mk 06:30-34

Jézusnak megesik rajtunk a szíve
Ami, a mai embert igazán érdekli, azt nem tudjuk meg Szent Márktól. Nem tudjuk meg az apostolok missziós élményeit, amiről beszámoltak Jézusnak. Nem tudjuk meg azt sem mi volt az a sok minden, amire Jézus tanította a hozzá sereglő embereket. Szent Márktól csak azt tudjuk meg, hogy Jézusnak megesik a szíve, és ez mérhetetlenül több annál, mint amit Jézus mondhat nekünk. Szent Lukács beszámol arról is, hogy a tanítványok nagy örömmel újságolták Jézusnak: Uram a nevedre még a gonosz lelkek is engedtek nekünk! Jézus látva tanítványai örvendezését, figyelmezteti őket: Ne annak örüljetek, hogy a gonosz lelkek engedelmeskednek nektek, inkább annak örüljetek, hogy nevetek föl van írva a mennyben, hogy ott vagytok az Isten szívében! Vö. Lk 10:20

2012. június 21., csütörtök

Isten legremekebb alkotása

Gárdonyi Gézának van egy rövidke elbeszélése, amely arról szól, hogy az apostolok egyszer megkérdezték Jézustól, hogy van-e Isten teremtett világában valami, ami mindegyiket felülmúlva a legremekebb alkotás? Jézus igennel válaszolt. Az apostolok találgatni kezdték, hogy melyik az.
Az egyik azt mondotta, a csillagok. Ugyanis elérhetetlen magasságban vannak fölöttünk, és annyira le tud nyűgözni egy csillagos éjszaka. Jézus azt válaszolta, hogy Isten remeke nagyobb a csillagoknál.
A másik azt mondotta, hogy talán a tenger lenne Isten remek, mert mérhetetlen annak a mélysége. Isten remeke mélyebb a tengereknél, volt a válasz.

2012. június 1., péntek

Elvezet, vígasztal, megerősít

(...Folytatása a Heti Lélekemelő hírlevélben megkezdett elmélkedésnek!)
 
Sőt beszél arról is, hogy elküldi a Szentlelket, aki "elvezet bennünket a teljes igazságra", vagy aki "vigasztal", vagy aki "megerősíti" a híveket. Van az újszövetségnek néhány jelenete, ahol feltűnik a Szentháromság, például Jézus megkeresztelkedésénél és Jézus Kereszt-halálakor. Jézus búcsúbeszédében számtalan utalást találhatunk mindhárom személyre (Jn 14,16). De Jézus amikor tanítványait tanítani küldi, a missziós parancsot is a Szentháromság nevében adja (Mt 28,19). Apostoli levelekben pedig az áldás formulák egyben Szentháromságtani formulák is (2Kor 13,13). Eddig az Istent mindig magányos zseninek, diktátornak, szuper-lénynek, legfőbb észnek, szigorú bírónak képzeltük el. A Szentháromság modellje az Istent is, és az Isten életét is közösségi vonatkozásában mutatja be.

2012. május 25., péntek

Nem volt rossz ember

A kertész nagyon szerette a virágokat, reggeltől estig csak az illatos növényekkel foglalkozott. Más nem is érdekelte, csak a rózsái, liliomai, a szebbnél szebb színekben pompázó virágai. Öntözgette, kapálgatta, trágyázta őket. Ám ennek a családnak volt családja is. Jó felesége, aki csak türelmesen nézte, hogy az ura egész napját a virágainak szenteli, és másra nem is futja az idejéből.

2012. május 11., péntek

Maradjatok meg - Jn 15:09-17

Rájönni a szeretet ízére
Aki már tapasztalta azt, hogy szeretettel veszik körül, annak lehet valamilyen sejtése arról a végső valóságról, amelyet szeretet szavunk jelöl. Aki még nem tapasztalta azt, hogy szeretik, annak a szeretet tapasztalatát elmondani lehetetlen. Még a legegyszerűbb tapasztalatot is nehéz szavakkal közölni. Nem lehet elmondani azt sem, hogy milyen íze van a sónak. A só ízét nem lehet elmagyarázni, csak az tudhatja meg a só ízét, aki megízleli. Jézus Isten megtestesült szeretete. Jézus nemcsak tanította, hanem életével, halálával és feltámadásával bizonyította, hogy Isten szeret bennünket. Jézus közelében megtapasztalhatja az ember, hogy szereti őt az Isten. Jézus közelében rájöhetünk a szeretet ízére.

2012. május 4., péntek

Angyali érintés...

Megbeszélték, hogy másnap ellátogatnak az áruházba, hogy a kislány találkozhasson a Mikulással.
Másnap hamar végeztek a vásárlással, és az apa úgy intézte, hogy arra fele menjenek, ahol a télapónak elmondhatták a gyerekek kívánságaikat. A kisfiúk és a kislányok énekeltek, verset mondtak a Mikulásnak, de volt, aki csak hallgatott, a többiek pedig, akik még nem kerültek még sorra, szájtátva figyelték a produkciókat. A kislány is nézegette őket, de míg a többiek szemében vidámság csillogott, az övében valami mély, szelíd fájdalom. Eszébe jutott, hogy tavaly talán ugyanitt állt és az Édesanyja kezeit szorongatva várta, hogy ő is sorra kerülhessen a Mikulásnál.

2012. április 5., csütörtök

Feltámadás Mk 16:01-07

Jézus, amikor megjelent, az asztalt körül ülő apostolainak, szemükre vetette hitetlenségüket, és keményszívűségüket, hogy azoknak sem hittek, akik őt feltámadva látták.

A hitbeli tapasztalat ígérete
Szomorú statisztikák szólnak arról, hogy a ma élő keresztények döntő többsége nem hisz a feltámadásban. Szent Pál apostol azt írja a korinthusiaknak, ha nincs feltámadás, „Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. 1Kor 15.19

Kalitka

"Amikor tegnap végigmentem az utcán, szembe  jött velem egy gyermek, és a kezében lóbálta ezt a madárkalitkát. A kalitka alján három kis veréb lapult, reszketve a hidegtől és a félelemtől. Megállítottam a fiút és megkérdeztem:
– Na, mit viszel magaddal?
– Csak ezt a három szerencsétlen madarat – felelte.
– Aztán mit kezdesz velük? – kérdezősködtem.
– Hazaviszem őket és szórakozom velük – felelte. – Kihúzom a tollaikat, hadd verdessenek kétségbeesetten, vagyis halálra rémítem őket. Élvezni fogom.

2012. március 30., péntek

Egy győztes vére

(Folytatása a Heti Lélekemelő hírlevélben megkezdett elmélkedésnek!)

Az orvosok társasága elvetette Pasteur ténykedését, és sikerült száműzniük őt a városból. De ő nem ment messzire Párizstól. Az erdőben rejtőzött el, ahol létrehozott egy laboratóriumot, hogy ott folytassa betiltott kutatásait.

Húsz gyönyörű lovat vittek ki az erdőbe, a rögtönzött laboratóriumához. Tudósok, orvosok és nővérek jöttek megnézni a kísérletet. Ruh kinyitott egy acélszekrényt, és kivett belőle egy nagy vödröt, amely hónapokon át gondosan tenyésztett fekete diftéria baktériumokkal volt tele. Annyi baktérium volt benne, hogy bőségesen elegendő lett volna egész Franciaország kiirtásához. A tudós rendre odalépett a vödörrel a lovakhoz, és bekente orrlyukaikat, nyelvüket, torkukat és szemüket a halálos baktériumokkal. Egy kivételével mindegyik ló nagyon belázasodott és elpusztult. A legtöbb orvos és tudós beleunt a kísérletbe, és nem várta meg a végét. Azt gondolták, hogy a huszadik ló is előbb-utóbb így végzi.

2012. március 11., vasárnap

Akik hófehérbe öltözködnek

Megérintett a fehérség lélegzetelállítóan finom eleganciája, s éreztem, hogy egy pillanatra szinte engem is feltartóztat az érintetlenségnek ez a sugárzóan ragyogó tisztasága. Valahogy más volt ez, mint a szintén nagyon ünnepélyes és fenségesen elegáns sötét öltözet, mely a gazdagságot és fényűzést közvetíti környezete számára. Az inkább kihívó, lekezelő, büszkén rátarti és esetleg irigylésre sarkalló, de semmi esetre sem hamvasan tiszta, örömre, boldogságra utaló, vagy értékre figyelmeztető, mint ez a fehérség.

2012. február 24., péntek

Párbeszéd Istennel

ÉN: Uram, kérdezhetek Tőled valamit?
ISTEN: Természetesen.
ÉN: Ígérd meg, hogy nem leszel mérges rám...
ISTEN: Ígérem.
ÉN: Miért zúdítottál ma annyi mindent a fejemre?
ISTEN: Ezt hogy érted?
ÉN: Hát, reggel elaludtam.
ISTEN: Igen...
ÉN: Egy örökkévalóságig tartott, míg beindult az autóm.

Laudetur Klub mindenkinek!

Bekapcsolódom egyfajta "vérkeringésbe"
- Csorba József atya, Dunapataj -
Azért örülök a klubtagságnak, mert így sok jó ötletet kapok, sok leírást, történetet, imát közvetít, amit sokfelé, börtönben, egyetemen tanítva, templomban, hittanórákon, szentbeszédekben fel tudok használni. És bekapcsol egyfajta „vérkeringésbe” is.  Hiányozna, ha nem volna ez a lehetőség.
Egyedülállót nyújt a Laudetur az országban
- Varga Péter atya, Vecsés -

Ma Magyarországon a Codex Kiadót (Laudetur Szerkesztőség) ismertem meg egyedülinek, amely párhuzamosan kínálja a kiadványok nyomtatott és elektronikus formáját. Nekem fontos az elektronikus forma, több okból: mindig kéznél vannak a „könyvek”. Sokfelé tudom használni: prédikációkhoz, közösségekhez, hittanórákhoz stb.
Nagyon örülök, hogy sok szép gondolatot és történetet találok a kiadványokban, lelkigyakorlatokban. Célom: minél többet használjak fel a híveknek ezekből, hiszen Jézus is történetekkel tanított. Ezek a könyvek, e-magazinok segítenek engem ezen az úton. Az Úr áldását kívánom a kiadó munkatársaira!
Lelki feltöltődést kapok
- Pétersz Csabáné, Pécs-
Hálásan köszönöm az elmúlt 1 éves klubtagságot! Köszönöm a szerzetes atyák, lelkipásztorok felemelő, szép gondolatait, elmélkedéseit, a szakértők tanácsait.
Köszönöm a sok-sok elektronikus küldeményt, mely a lelki feltöltődést jelentette számomra!
Mit ad Önnek a Laudetur Klub egy éven keresztül?

1. Megkapja postai úton nyomtatott formában a Laudetur Klub évkönyvét:
A hit ezernyi csodája
címmel (megjelenés várhatóan júniusban). A Hit Évének egyik meghatározó országos kiadványa lesz, amely egyszerre lesz kitűnő olvasmány, hitünk elmélyítését segítő és igazán tanulságos, olykor megrázó történeteket tartalmazó lelki könyv.

2. Megkapja már a klubtagság kezdetekor a következő elektronikus kiadványokat:
 • Nagyböjti útravaló, amely segít a nagyböjti lelki felkészülésben.
  A nagyböjt minden napjára tartalmaz 1-2 szentírási részt, rövid elmélkedést és konkrét feladatot.
 • Balzsam a léleknek címmel egy elektronikus kiadványt állítottunk össze az elmúlt 1 év Heti Lélekemelőiben megjelent, a legtöbb hozzászólást kapott történetekből, imákkal, bölcsességekkel fűszerezve.
3. Online lelkigyakorlat csak a klubtagok részére.
 • nagyböjti - lelkigyakorlat-vezető: Palánki Ferenc, egri segédpüspök atya
 • adventi - felkérés később
  2011. adventben az alábbi szerzetes atyák elmélkedéseit olvashatták a klubtagok:
  Várszegi Asztrik OSB, Vizi Elemér SJ, Barsi Balázs OFM, Andrásfalvy János SDB

4. Megküldjük a 2012-ben megjelenő összes kiadványunk elektronikus változatát.
Eddig tervezett kiadványaink:
 • JÖN! - Lélekemelő történetek 3. kötet
  A hit, a megtérés, és az imádság erejéről szóló történeteket tartalmazza      
 • Hit példaképei - 2013-es falinaptár
 • További kiadványok egyeztetés alatt vannak. Róluk később adunk bővebb információt!
Ha ezen kiadványokat szeretné nyomtatott formában is megvásárolni, az árból 25 % kedvezményt adunk klubtagjaink számára.

5. A hit iskolája - 17 részes sorozat
A sorozat célja az, hogy elmélyedjünk hitünk igazságaiban: miért, kiben hiszünk, miből áll a hitünk, stb.
Az iskola "tanára" Gyulay Endre püspök atya, akinek 15 perces, velős, rengeteg gyakorlati példát bemutató beszédeit hallgathatják meg (hanganyag formájában) a klubtagok. 
Tervezünk hang- és videósorozatot más témákban is (liturgia, szentségek)!

6. Börze - segítség a hétköznapokban
Klubtagként beküldheti egy éven keresztül keres-kínál felhívásait, kéréseit!
Például:

- ha szüksége lenne: albérletre, munkatársra, egy régóta keresett könyvre, bútorra,  szaktanácsra, egyéb más dologra.
- ha felkínálja: használt háztartási, egyéb eszközeit, szolgáltatását, szaktudását, segítségét, stb.
- ha segítséget kérne: plébániája felújításához, a beteg hozzátartozója ápolásához, stb.,
akkor üzenetét küldje el bátran hozzánk és a weboldalon a BÖRZE rovatban megjelentetjük ingyenesen kb. 3-4 hétig. Üzenetét a Heti Lélekemelőbe is betesszük!

7. Laudetur Klub Magazin
Klubtagként megkapja a 1/4 évente (március, június, szeptember, december) megjelenő elektronikus magazint gazdag tartalommal, kb. 70-80 oldalas, letölthető PDF formátumban.

Bemutatom a  Laudetur Klub Magazin
 kiváló szakértőit!
Szakértőink: 
Kovácsné Treer Mária, Kovács Ferenc, gyásztanácsadók       
Joó Zsuzsanna, diplomások karrier tanácsadója
Szita Lajos, hitoktató
Gábor Adrienn, koragyermekkori zenepedagógus
Papp Ágnes, gyógypedagógus
Singer Magdolna, gyásztanácsadó, thanatológus
Szeriné Vereb Annamária, családterapeuta, mentálhigiénés szakember
dr. Sárközi Rita, állatorvos
dr. Domján Mihály, tanácsadó szakpszichológus, családterapeuta
Orsolics Zoltán Zénó, ifjúsági és drogterápiás tanácsadó
dr. Benyik György lelkipásztor, főiskolai tanár - Gál Ferenc Hittudományi Főiskola,
Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia elnöke
dr. Finta József lelkipásztor, morálteológus - Gál Ferenc Hittudományi Főiskola,
kiskunhalasi plébános
Szaniszló Tibor lelkipásztor, csengődi plébános

Az igényeknek megfelelően további szakértők bevonását tervezzük! 


Mennyibe kerül Önnek a klubtagság?
6.000 Ft/év
(2013. március 1-ig érvényes)
(ez bruttó összeg, amelyet előre, egy összegben kell kifizetni)
A klubba való jelentkezésre 1 hét áll rendelkezésére!
Utána fél évig nem lesz lehetősége a belépésre!
Jelentkezési határidő: március 02. péntek


(Ügyfélszolgálat: Tel.: 62/327-518, 20/577-5786, email: iroda@laudetur.hu)

2012. február 17., péntek

Emlékezz, hogy szeretlek!

Miután a földrengés véget ért, az egyik mentőosztag egy fiatalasszony házához ért, ahol a repedéseken keresztül látni lehetett annak holttestét. Az asszony teste egy furcsa térdelő pozícióban volt, mintha imádkozott volna. Törzse előredőlt és két kezével valamilyen tárgyra támaszkodott. A ház az asszony hátára és fejére omlott.
Nagy nehézségek árán a mentőosztag vezetője átnyúlt kezével a keskeny nyíláson, és próbálta elérni az asszony testét. Azt remélte, hogy talán még mindig életben találja. Viszont a hideg, merev test ennek az ellenkezőjéről árulkodott.

2012. február 9., csütörtök

Jézus Péteréknél - Mk 01:29-39

(Folytatása a Heti Lélekemelő hírlevélben megkezdett elmélkedésnek!)

Jézus küldetése
Jézus bizonyára ezt a lehetőséget is megbeszélte hajnali imájában az ő Mennyei Atyjával. Simon Péter, társaival Jézus keresésére indult, és amikor rátalálnak, hívják: ”Téged keres mindenki”, de ő azt felelte: „Menjünk el máshová.” Egyedülálló az evangéliumokban, hogy Jézus az őt kereső, segítségére váró honfitársaitól távol tartja magát. Jézusnak nemcsak azokhoz van küldetése, akik őt felkeresik, nemcsak azokhoz, akik őt szívesen látják, hanem azokhoz is, akik nem látják őt szívesen, azokhoz is, akiknek Jézus ellenszenves, Jézusnak küldetése van ellenségeihez is. Jézus feltétlenül jön, akkor is jön, ha elfogják, ha megkínozzák, ha keresztre feszítik. Jézusnak küldetése van a jobbik latorhoz. Jézus feltétlenül jön.

2012. február 3., péntek

Neheztelés ládikója

 (Folytatása a Heti Lélekemelő hírlevélben megkezdett történetnek!)

A hallgatóknak szórakoztatónak tűnt az elején a feladat és mindannyian buzgón írták a neveket, melyek gyermekkoruktól kezdve eszükbe ötlöttek. Ezután, lassan-lassan, amint múltak a napok, a hallgatók újabb neveket írtak a listára, olyan emberek neveit akikkel naponta találkoztak és úgy tűnt, megbocsáthatatlanul viselkedtek velük szemben...

2012. január 29., vasárnap

A szeretet aranykulcsa minden szív ajtaját kinyitja

(Folytatása a Heti Lélekemelő hírlevélben megkezdett történetnek!)

Az édesapa és az édesanya nincsenek otthon. Roberta éppen kis testvéreit fürdeti. Hirtelen robbanás hallatszik a szomszéd szobából és hatalmas lángnyelv tör ki az ajtaján. Mi történhetett? Felrobbant a petróleumkályha. Roberta azonnal berohant a hálószobába és testvérkéit kihordta a házból. Mikor már valamennyien kint voltak, akkor rémült meg, eszébe jutott, hogy a legkisebb testvérkéje, Leroy hiányzik, ugyanis éppen a másik szobában tartózkodott.

2012. január 20., péntek

Tűzd ki a célt, de figyelj a harmóniára

(Folytatása a Heti Lélekemelő hírlevélben megkezdett történetnek!)

Egy reggel így szólt hozzá az anyja:
- Gyere menjünk táplálékot keresni.
- Nem anyám, én nem megyek. Én nem alacsonyodom le az ilyen dolgokhoz.
- Már miért nem?
- Anyám, ne háborgass ilyen hiábavalóságokkal. Te is arra serkentettél, hogy szorgalmasan tanuljak és felkészüljek a világkörüli útra.