2011. december 3., szombat

Készítsétek az Úr útját! - Mk 01:01-08

(Folytatása a Heti Lélekemelő hírlevélben megkezdett elmélkedésnek!)
A Próféta meghirdeti az új korszakot, amikor az Isten nemcsak szól hozzánk, hanem, el is jön hozzánk, jön azon az úton, amelyet mi készítünk neki, és jön akkor is, ha nem talál utat a szívünkhöz, ha elutasításra talál, ő mindig velünk van, vére ontásáig velünk van, de az már nem biztos, hogy mi is vele vagyunk.
Utak
Az Ószövetség is az út képével teszi érzékletessé az Isten és az ember közötti kapcsolatot. De míg az Ószövetségben Isten az, aki a törvényadásban utat készít, utat ad az ő népének, és a nép dolga, hogy mozgásban legyen, hogy a törvényt felismerve a törvény útján járjon, addig az Újszövetségben az útkészítés a mi feladatunk, és az Isten az, aki felismeri az általunk készített utat, Isten az, aki mozgásban van, aki eljövendő. Isten mindannyiunk lelkéhez utat keres, olyan utat, amelyet mi készítettünk. Jézus az ajtónk előtt áll és zörget, arra vár, hogy ajtót nyissunk, hogy utat adjunk neki.

Jézus útja hozzánk
Az Úr Jézus első útkészítője Mária. Mária az angyali üzenetet ámennel fogadta: ”Legyen nekem a te igéd szerint”. Mária befogadta Isten Igéjét, befogadta a világ üdvözítőjét, a második isteni személyt, Jézus Krisztust. Az Eucharisztia a szent liturgia forrása és csúcsa. A miséző pap hozzánk vezető utat készít Jézusnak. A szentáldozásban Máriához hasonlóan mi is szívünkbe fogadhatjuk Jézust. Krisztus Teste, az Eucharisztia nemcsak olyan táplálék, amely belénk épül, Krisztus Testébe mi is beépülünk. Krisztus titokzatos testének tagjai vagyunk.

Mi is Jézus útjává válhatunk
Raniero Cantalamessa kapucinus szerzetes, a pápai ház szónoka, amikor nálunk járt, arra buzdította püspökeinket, papjainkat, hogy: Tanítsák meg nekünk, Krisztus titokzatos testének tagjainak azt, hogy Jézus Krisztus nemcsak a papokra bízta az átváltoztatás szavait, a szentség szavait. Keresztény édesanyák, édesapák, Krisztus titokzatos testének a tagjai, a miséző pappal együtt legalább magukban mondják az átváltoztatás szavait, a szentség szavait. Vallják meg magukról: Ez az én testem, mely családomért adataik. Ez az én testem mely szeretteimért adatik. Ha ezt megteszik a hívek, akkor megvalósítják a szent liturgia csúcsát, akkor Eucharisztiává fognak változni. Jézus az Eucharisztia útján jön hozzánk, mi is Jézus útjává, Eucharisztiává; változhatunk. Hivatásunk és küldetésünk, hogy Jézusnak, a mi Urunknak eucharisztikus utat készítsünk; embertestvéreink szívéhez!

Kerékjártó Mihály

4 megjegyzés:

 1. felvidéki lelkiatyaszerda, december 07, 2011

  Nálunk, Szlovákiában, a Püspökkari Konferencia kimondottan megtiltotta, hogy a konszekráció - átváltoztatás - szavait a hívek együtt mondják a pappal, de amikor kispap voltam, még úgy tanítottak bennünket, hogy arra biztassuk híveinket, hogy mondják együtt a pappal a legszentebb szavakat... Változó idők, változó felfogások. (Engem speciel zavar, ha a hívek félhangosan, suttogva mondják az átváltoztatás szavait, ui. megtörtént, hogy sietett egyikük-másikuk, és megzavart odafigyelésemben..., ez az én véleményem...)Ami pedig Cantalamessa atya buzdítását illeti, valóban a szentmise minden hívőé, de az átváltoztatás jogát és hatalmát Jézus mégiscsak az apostolokra (=papokra) bízta...

  VálaszTörlés
 2. Tegnap óta a Szentírásban keresem, kutatom, hogy is kell érteni amit Jézus mondott: ezt tegyétek az én emlékezetemre? Tenni és ki is mondani? Láttam januárban a tv-ben Raniero Cantalamessa tanítását, Jézus erejével szólt, nem volt kétségem efelől, miközben a papok egy része szundikált. Igen, emberből vagyunk, a tanítványok is elaludtak, hiába kérte őket Jézus.

  Bocsáss meg lelkiatya, Te egyetértesz ezzel: "Változó idők, változó felfogások." Isten szava mindig ugyanaz, persze lehet sokféleképpen magyarázni. De akkor hol az igazság?

  Békességgel és szeretettel: Saci testvéretek

  VálaszTörlés
 3. Cantalamessa atya nem azt kérte,hogy mondjuk együtt az átváltoztatás szavait a pappal,hanem hogy váljunk mi is Eucharisztiává. Legyen az életünk hálaadással telt önfeláldozás, ahogyan Krisztusé. Két szentmise között mi váljunk Krisztus Testévé, Belőle táplálkozva."Aki Bennem marad és Én őbenne.."Végre ne csak mondjuk hanem éljük a Szentmisét. Ez a feladatunk papoknak és híveknek egyaránt.

  VálaszTörlés
 4. Mit érnek a szavak tettek nélkül ??? Hát ne csak a szánk járjon hanem váltsuk valóra Jézus tanítását, életpéldánkal , egymás iránt való szeretetünkel ! Itt az alkalom ne késlekedjünk ! Ne legyünk farizeusok (képmutatók) még azzal hogy eggyütt mondjuk az imákat vagy meg vagyunk keresztelve , nem biztos hogy el jutunk az örök életre ! Ne firtassuk a szavak értelmét hanem kérjük a "szentlelket" aki a harmadik Isteni személy hogy segitsen nekünk a kinyilatkozta- tásban , a hit tovább adásában és tanuságtételében! Áldjon meg a jó Isten minden embert kegyelmével !

  VálaszTörlés