2011. július 1., péntek

Kicsinyeknek - Mt 11:25-30

Nagyság
Mi emberek a bölcsességet és az okosságot nagyra becsüljük. Ősanyánk Éva, a bölcsesség kedvéért szakított a tudás tiltott fájáról. A mai napig, hogy versengenek egymással emberek, hogy tudásban, bölcsességben egymást megelőzzék. Emberi teljesítményeket dicsőít ma a világ. Nemcsak a sportolók, még Jézus apostolai is vetekedtek egymással a dicsőségért; a többiek fölé emelkedő nagyságért. Vö. Mk 9:33-37 Jézus még, halála előestéjén is azt hallja, hogy: „Vitatkozás támadt köztük, hogy melyikük nagyobb. Erre ezt mondta nekik: A királyok uralkodnak a népeken, és akiknek hatalom van a kezükben, jótevőknek hívatják magukat. Közöttetek ne így legyen. A legnagyobb legyen olyan, mintha a legkisebb volna, az elöljáró pedig mintha szolga volna.” Lk 22:24-26

Nagy ügy
Ezért a fordított hierarchiáért Jézus magasztalja az ő Mennyei Atyját, aki elrejtőzik a bölcsek és okosak elől és megnyilatkozik a kicsinyeknek. Istenismeretet nekünk, embereknek egyedül csak Jézus adhat. A kegyelem felülről lefelé hat, a kicsinyekre rátalál. Jézus azokhoz a kicsikhez szól, akiket az élet terhe a fölhöz lapít, akik terhek alatt görnyednek. Van abban valami paradoxon, hogy Jézus bennünket, terhek alatt görnyedőket úgy üdít fel, hogy még több terhet rak ránk, az ő terhét és az ő igáját. Nem veszi le a terhet a vállunkról az igát a nyakunkról, hanem azt tanácsolja; vegyük fel az övét is. Jézusnak küldetése van, van egy nagy ügye, Mennyei Atyjának az ügye. Jézus ennek a nagy ügynek a terhét viseli, ennek a nagy ügynek az igáját veszi a nyakába. Jézus azt tanácsolja, hogy nekünk is legyen nagy ügyünk, amihez képest viszonylagossá, könnyűvé válhatnak a többi terheink. Ha az embernek nincs nagy ügye, óhatatlanul önmaga válik nagy üggyé önmaga számára és ez nem jó.

Jézussal
Jézus életútja a Kegyelem útja, felülről lefelé vezető út, mennyei magasságokból poklokig süllyedő út. Az Isten Fia, ha kicsik vagyunk, ha elveszett senkik vagyunk, akkor a kegyelem útján rák talál. Jézus, ha ránk talál követésére hív, hogy haladjunk vele együtt a keresztúton; felülről lefele. Jézussal járhatunk, még a halál sötét völgyében is, azzal a Jézussal: „Aki meghalt értünk, hogy akár élünk, akár meghalunk, vele együtt elnyerjük az életet.” 1Tessz 5:10

Békességben
Bölcsességünk és okosságunk sok mindenre jó, de arra nem, hogy békességet adjon. Sok kérdés nyugtalanít bennünket. Úgy gondolhatjuk, békességre juthatnánk, ha tudhatnánk a válaszokat. Nem nehéz belátni; ha minden kérdésemre tudnám is a választ, az nagyon kevés lenne. Jézus kinyilatkoztatja nekünk, hogyan találhat nyugalomra lelkünk: „Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű, és nyugalmat talál a lelketek. Mert az én igám gyönyörűséges és az én terhem könnyű.”
Kerékjártó Mihály

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése