2010. június 3., csütörtök

Isten Országa

Ország a Birodalomban
Jézus apostolai visszatértek missziós útjukról. Jézustól kapott hatalmukkal az Isten Országát hirdették, a Római Birodalom Judea provinciájában. Judea, Heródes negyedes fejedelem fennhatósága alatt állt. Az Isten Országának hírére Heródes zavarba jött, mert egyesek Jézusról azt állították, hogy Keresztelő János, mások pedig azt, hogy Illés próféta. Heródes tisztán akar látni ebben az ügyben, Keresztelő János nem lehet, hiszen Jánost ő fejeztette le. Heródes tudni akarja, hogy kicsoda ez a Jézus, azon van, hogy találkozzon vele.

 Az Ország Áldása
Az apostolok beszámoltak Jézusnak mindarról, amit tettek, amiben fáradoztak. Jézus vissza akar vonulni tanítványaival egy csendes, magányos helyre, hogy kissé kipihenjék magukat. Amikor az apostolok a tó túlsó, településektől távoli partján kikötöttek nem a magány és a csend várta őket, hanem emberek sokasága. Jézus tartózkodási helye mozgósítja azokat, akik tekintélyüket, hatalmukat féltik Jézustól, és azokat is, akik az Isten Országának az áldásaiért keresik Jézust. Míg Isten áldása egyetemes; „fölkelti napját jókra is, gonoszokra is, esőt ad igazaknak is, hamisaknak is” Mt 5:45b, addig Isten szabadítását, csak kevesen fogadják be a szívükbe. Egy alkalommal Jézus tíz leprást gyógyított meg, tízen vették az Isten áldását, de csak egy akadt közülük, aki vette az Isten szabadítását is, aki hálás szívvel, az Istent magasztalva visszatért Jézushoz. Vö. Lk 17:11-19
Az Ország Ereje
Isten nem azt nézi, ami nincs, hanem azt, ami van, amik vagyunk, és amivel rendelkezünk. Rajtunk könnyen úrrá lesz a pesszimizmus, ez sincs, az sincs, ami pedig nincs azzal nincs mit kezdeni. Ami van, bármily csekély is legyen, azzal tudunk mit kezdeni az, az Isten kezében is át tud alakulni, meg tud sokasodni. Az apostolok felmutatják a tényeket; két hal, öt kenyér, ötezer ember. A tényekkel nem lehet vitatkozni, a tényeket csak el lehet fogadni. Az apostolok a világ szemében furcsán viselkedhettek, amikor a tények ellenére cselekszenek; letelepítik evéshez az embereket, amikor tudják, hogy nincs mit adniuk. Az indíték a motiváló erő nem látható. Nem látható, hogy az apostolok bíznak Jézusban, remélnek benne és szeretik őt annyira, hogy a tények ellenére is engedelmeskednek neki.
Az Ország Szabadítása
Az előző nap megvendégelt sokaság másnap, a kafarnaumi zsinagógában megtalálta Jézust. Jézus alaposan bemutatkozik, a személyéhez kötődő, eltolódott hangsúlyokat a helyére teszi. Jézus elsősorban Szabadító, Jézus az örök élet kenyere, Jézus önmagát adja eledelül, hogy aki eszi az ő testét és issza az ő vérét, örökké éljen. Jézus bemutatkozása után sokan elhagyták azok közül is, akik korábban követték vele tartottak. Isten áldása kell, de Isten nem kell! Jézus apostolai is elbizonytalanodtak, kénytelen nekik szegezni a kérdést: „Ti is el akartok hagyni?” Az egyház létszáma egy főre zsugorodott, csak Péter a sziklaalap maradt meg. Péter apostol nem egyeztet a többiekkel, nem teszi fel szavazásra a kérdést, akár egyetértenek vele, akár nem, a többiek nevében is, remélhetőleg a mi nevünkben is válaszol: "Uram, kihez mennénk? Tiéd az örök életet adó tanítás. Mi hittünk és tudjuk, hogy te vagy az Isten Szentje." Jn 6:68-69
Kerékjártó Mihály

1 megjegyzés:

  1. Keresztény életem során meglepően tapasztaltam, hogy számtalan olyan helyzet alakult ki, amikor egy, egy probléma megoldhatatlansága miatt, Isten vezetésére hagyatkozva számomra beláthatatlan következmények irányában kellett döntenem. Rövid távon ezek a döntések engem hátrányos helyzetbe hoztak, hosszútávon nem láttam be a dolgok alakulását, de még is éreztem, hogy Isten akarata szerint valók, hogy ezt kell tennem. Egyszerűen rá hagyatkoztam Istenre lesz ami lesz. És minden esetben a dolgok lassacskán jól alakultak. Megtanított Krisztus arra, hogy ne én tüsténkedjek Isten helyet, hanem engedjem Istent munkálkodni általam. Megtanított arra, hogy ne próbálkozzam az Ő szándékainak egészét magamra vállalni (mint ez általában gyakori hiba nálunk buzgó keresztényeknél), elég, ha csak feltétlen bizalommal engedelmeskedek az Ő szeretetének teljesítem szolgálatomat, még ha éppen én másképp is látom a dolgokat. Ez a bensőséges kapcsolat sarkal arra, hogy kimondjam Péterrel, Uram hova mennék, hisz te nálad nélkül elveszett, halott ember vagyok. Láthatod, hogy szereteted éltet, Te teszel engem emberré.

    VálaszTörlés