2010. április 16., péntek

Szeretet ügy

Péter apostolnak nem volt valami jó véleménye apostoltársairól. Amikor Jézus megjövendöli azt, hogy el fogják őt hagyni, akkor Péter tiltakozik: „ezek” lehet, hogy elhagynak, ezektől kitelik, de én nem hagylak el, én az életemet adom érted! Jézus első kérdésében a „jobban szeretsz, mint ezek”, emlékeztetik Pétert arra, hogy tagadása előtt különbnek tartotta magát apostoltársainál. Péternek emberileg semmi mentsége nincs, Jézus iránti szeretete azonban nagyon találékonnyá teszi, Jézus mindentudására hivatkozik. „Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek!”
Eredeti szöveg
A görög szentírás agapé és filia szavainak a fordítók a szeretet szavunkat feleltették meg. Az „agapé” szó; a legmagasabb rendű, kiemelkedően személyek közötti szeretetet jelöl, a „filia” szó pedig arra vonatkozik, ha valamit, vagy valakit kedvelünk. Jézus két alkalommal az „agapász me”-t a legmagasabb rendű szeretetet kérdezi. Péter a történtek után nem tudja vállalni, hogy ő a legmagasabb rendű szeretettel szereti Jézust. Jézus kérdésére nem azt válaszolja, hogy „agapo sze”, hanem csak azt, hogy „fileo sze” kedvellek téged. Harmadjára Jézus ezt a kisebb szeretetet teszi kérdésessé, „fileisz me”, kedvelsz engem? Ez is oka lehetett Péter elszomorodásának.
Simon: hajladozó nádszál (labilitás)
Simon apostol Jézustól kapta a Péter nevet. Te Péter vagy, azaz kőszikla és én erre a kősziklára építem egyházamat. Jézus háromszor szólítja meg eredeti nevén Péter apostolt, Simon János Fia. Nem szólítja meg azon a néven, amelyet ő adott neki, nem szólítja Péternek, nem szólítja kősziklának, Simonnak szólítja. A Simon név jelentése a kőszikla ellentéte. Simon, ez a név azt jelenti, hogy hajladozó nádszál. Jézus nem szólítja Simont Péternek, nem szólítja kősziklának, mert Jézus kérdései Simon kősziklaságát, Simon apostol Jézushoz kötődését kérdőjelezik meg.
Péter: sziklaalap (stabilitás)
Péter megsérült, megsebesült és Jézus felméri a baj nagyságát. Simon megsebesültél, de ugye a hozzám való kötődésed nem sérült meg, ugye azért kötődsz hozzám, szeretsz engem. Mi általában az embereket a cselekedeteik felől közelítjük meg, a cselekedeteik alapján értékeljük. Jézus nem a cselekedeteink felől közelít hozzánk, nem a cselekedeteink alapján értékel bennünket. Jézus nem bűn felől közelíti meg az embert, hanem fordítva az ember felől közelíti meg a bűnt. Jézus nem a bűneinket kéri tőlünk számon, nem a bűneinket kérdezi, csak ezt az egyet kérdezi, de ezt az egyet megkérdezi tőlünk többször is; szeretsz engem? Péter apostol attól kőszikla; hogy gyengesége ellenére is, bűnei ellenére is, mindenek ellenére is kötődik Jézushoz, aki szereti őt, nemcsak azért mert, hanem szereti őt gyengeségei ellenére is, bűnei ellenére is, mindenek ellenére is!
Simon Péter: (labilitás - stabilitás)
Péter volt az apostolok közül talán a leglabilisabb. Ez a labilis Péter azonban mozdítható volt, és ez a döntő! Péter az ő bűnéből Jézus felé tudott mozdulni, és ezt a labilis Pétert Jézus sziklaalapra tudta mozdítani. Krisztus titokzatos testének tagjaiként kötődünk Jézushoz, minden élethelyzetben kötődhetünk hozzá. Követhetjük Jézust. Életünk minden pillanatában Jézus felé mozdulhatunk, sziklaalapunk felé, aki csak azt kérdezi tőlünk, szeretsz engem? Péter apostollal együtt örvendezve, vagy szomorúan mi is válaszolhatunk Jézus kérdésére. „Uram te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek!”
Kerékjártó Mihály

3 megjegyzés:

 1. Nagyon szép ez a megközelítés, hogy a Simon név jelentése hajladozó nádszál.Igazi találó név mint ha jól tudom az Ábel név Habelnek azaz rövid életűnek felel meg.
  Köszönöm a szép magyarázatot!

  VálaszTörlés
 2. Engem pozitívan lepett meg, hogy Péter volt a leglabilisabb, de mozdítható volt. Így lett belőle kőszikla.

  VálaszTörlés
 3. Sokat töprenkedtem azon, hogy Jézus miért Pétert tette az egyház fejévé, hiszen Jánost jobban szerette. Aztán az evangéliumok tanúságai alapján arra jutottam, hogy Péter apostol habitusában a tipikus ember, mégpedig abból a fajtából amelyik keresi Istent. Fogékony Isten szeretetére, de nehezen tud megválni az e világi életben szükséges boldogulás eszközeitől. Lelkesedik Jézusért, hisz minden evangélium tanusítja, hogy apostolai előt a nehéz hejzetekben ő teszi hejére a dolgokat, ő ad válaszol társai nevében Krisztus kérdéseire. Sajnos életét nem meri teljesen Krisztusnak adni ebben az időben, így az önfeláldozó szeretetet csak a Szentlélek eljövetele után érzi át, elentétben Jánossal, aki végig Jézus mellet marad. Ez számunkra "mezei" keresztények számára nagy igéret Istentől " olyannak szeretlek amilyen vagy.", vagy is ilyen hajladozó nádszálnak, akit Szeretetem kősziklára emel.

  VálaszTörlés